Den perfekte lader for båt, hytte og camping. Laderen har 2 kanaler passer for 2 batteribanker. Hver av utgangene lader batteribankene etter behov, lader f.eks 25 amp til forbruksbatteriene og 5 amp til startbatteriet. Denne laderen kan stå tilkoblet på ubestemt tid, overlader ikke batteriene, og starter automatisk opp ladingen når det brukes strøm fra batteriet. Kortsluttningssikker og polvendingssikker. Laderen har digitalt display hvor man kan lese ladespenning,hvor mange amper den lader med, hvor fulladet batteriet er i prosent, og en del annen informasjon om ladeforløpet.

Anbefalt batteristørrelse: 150-600AH