Deca FL1112. Elektronisk lader på 6v, 12v og 24v 11amp. Passer for syre batterier, gel batterier og agm batterier. Laderen er elektronisk styrt og går over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet, kan stå tilkoblet til batteriet over lang tid uten at batteriet tar skade av det. Effektiv lader som har egen desulfateringsmodus, hvis batteriet er sulfatert så starter den automatisk opp denne funkjsjonen som prøver å bryte av sulfatbelegget på blyplatene. Batterilader som ofte benyttes på verksteder.