Batterimonitor med 500amp shunt. Denne monitoren gir deg full oversikt over ladestatus på batteribanken. Viser ladetilstand i prosent, hvor lang tild det er igjen før batteriet er tomt, viser hvor mye amper som tappes eller lades inn på batteribanken, viser strømtrekk fra batteribanken i watt og viser hvor mage amper som er trekt ut fra batteribanken etter forrige toppladning.